やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
メニュー

離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ

Guidance on Temporary Loan Emergency FundsHướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời

  • TOP
  • Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời

Tại Hội đồng phúc lợi xã hội các tỉnh thành đã triển khai chế độ cho vay khẩn cấp cho những hộ gia đình có thu nhập thấp không có tiền chi trả sinh hoạt phí.

Chế độ cho vay đặc biệt này dành cho những cá nhân hoặc hộ gia đình bị ảnh hưởng do bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới bị lâm vào cảnh thất nghiệp hoặc thời gian làm việc bị cắt ngắn. Những người khó khăn hoặc đang lo lắng về tiền phí sinh hoạt

Process of loan application

Thông tin liên hệ

Municipal Social Welfare Council

Dành cho những người đã nghỉ làm
(quỹ nhỏ khẩn cấp)

Tiến hành cho vay khoản phí nhỏ trong trường hợp khẩn cấp và khó khăn tạm thời trong việc duy trì sinh kế.
Đối tượng
Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng mới, giảm thu nhập do nghỉ làm v.v., cần cho vay khẩn cấp và tạm thời để duy trì sinh kế

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia đình có thu nhập thấp v.v.

*Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng nghỉ làm thì cũng thuộc đối tượng.

Giới hạn cho vay cao nhất
  • Trường hợp đặc biệt do nghỉ làm ở trường học v.v., người kinh doanh cá nhân v.v. là trong 200.000 yên
  • Trường hợp khác là trong 100.000 yên

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 100.000 yên.

Thời gian hoãn trả
Trong 1 năm

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 2 tháng.

Hạn chót thanh toán
Trong 2 năm

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 12 tháng.

Lãi suất cho vay / người bảo lãnh
Không lãi suất / không cần
Nơi đăng ký

Dành cho những người đã thất nghiệp
(quỹ hỗ trợ tổng hợp) *

* Chi phí hỗ trợ sinh hoạt trong quỹ hỗ trợ tổng hợp


Tiến hàng cho vay phí sinh hoạt cần thiết trong thời gian đến khi xây dựng lại cuộc sống.
Đối tượng
Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng mới, khó khăn trong cuộc sống do giảm thu nhập hay thất nghiệp v.v., khó duy trì cuộc sống thường ngày

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia đình có thu nhập thấp.

*Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng thất nghiệp thì cũng thuộc đối tượng

Giới hạn cho vay cao nhất
  • (2 người trở lên) trong 200.000 yên / tháng
  • (Đơn thân) trong 150.000 yên / tháng
    Thời gian cho vay: nguyên tắc là trong 3 tháng
Thời gian hoãn trả
Trong 1 năm

*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 6 tháng.

Hạn chót thanh toán
Trong 10 năm
Lãi suất cho vay / người bảo lãnh
Không lãi suất / không cần

*Nới lỏng phạm vi trước đây là trường hợp có người bảo lãnh thì không lãi suất, trường hợp không người bảo lãnh thì lãi suất năm 1,5 %.

Nơi đăng ký

Ghi chú Về nguyên tắc, yêu cầu là nhận hỗ trợ liên tục thông qua các dự án hỗ trợ tư vấn độc lập v.v.

Trong biện pháp đặc biệt lần này đổi mới là , khi trả lại, có thể miễn trừ việc trả lại cho những hộ gia đình thu nhập tiếp tục giảm mà được miễn thuế cư trú.